Saturday, 21 January 2012

Bekalan...

Kebahagian orang yang beriman adalah dengan mencintai Allah. Cinta kepada Allah adalah kebahagian Yang dasarnya lebih dalam dari setiap sesuatu yang dalam.Hanya mereka yang sungguh-sungguh Berimanlah yang dapat merasakannya. Dan,Perasaan itu tidak boleh digantikan...

No comments:

Post a Comment